Informatie

Piet Swart overleden

In memoriam Piet Swart

13 juli 1935                     Piet Swart                     10 maart 2013

Piet kwam ooit bij toeval in aanraking met het dammen en heeft daarin een imponerende carrière gerealiseerd.
Niet als speler, maar vooral als enthousiast bestuurder bouwde Piet een staat van dienst op die in Nederland zijn weerga niet kent. Lokaal, regionaal en landelijk timmerde Piet tientallen jaren aan de weg als begeleider, trainer en organisator van de jeugd. Zijn eigen prestaties aan het dambord werden er ondergeschikt aan gemaakt.

Natuurlijk leerde ook Piet Swart als kind al de beginselen van het dammen, maar andere sporten – tafeltennis voorop – boeiden hem meer. Totdat iemand in zijn militaire diensttijd hem vertrouwd maakte met de echte geheimen van het spel op de 100 velden.

De geboren Utrechter kreeg de smaak te pakken, werd lid van damclub Ons Genoegen en werd na zijn verhuizing naar Waddinxveen lid van het plaatselijke Excelsior.

Een jaar later volgde zijn benoeming tot voorzitter. Hij was toen 31 jaar.
Snel daarna werd Piet voorzitter van de Goudse Dambond. Na de fusie met de Leidse Districts Dambond kwam Piet in het bestuur van Dambond Midden-Holland. Piet was hier actief als penningmeester en jeugdleider van januari 1984 tot juni 2005 en van mei 2008 tot eind februari 2010. In deze laatste periode is Piet ook nog ruim een jaar voorzitter geweest. Zijn jeugdleiderschap leverde hem een zetel op in de jeugdopleidingscommissie van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond, van waaruit hij onder meer organisator werd van de landelijke Jeugddamdag in Harderwijk. Ook de nationale jeugdcompetitie maakte deel uit van zijn portefeuille. Piet was medesamensteller van de vijf opleidingshandboeken van de nationale dambond.

Grootschaligheid troef. Niet minder dan 25 maal was Piet organisator van het Schooldamtoernooi in Waddinxveen. Voor evenementen met 800 jongens en meisjes draaide Piet zijn hand niet om. En altijd was er sprake van combinatiefuncties. Zo’n 32 jaar was Piet clubvoorzitter, ook van de Goudse Dam Combinatie, de nieuwe naam voor de gefuseerde damverenigingen van Waddinxveen en Boskoop.

Vanwege zijn grote verdiensten werd Piet Swart benoemd tot erelid van de Dambond Midden-Holland en tot lid van verdienste van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond.

Piet Swart, in onze herinnering zal je altijd herinnerd worden als een enthousiast bestuurder die altijd klaar stond en overal aanwezig was voor welke jeugdwedstrijd dan ook. Dammend Nederland is jou veel dank verschuldigd.

Namens het bestuur van de Zuid-Hollandse Dam Bond,

Rinus Kromhout