Promotiefonds

Op de ALV van 27 mei 2014 is het ZHDB-promotiefonds opgericht. Op verzoek geven wij hier een korte beschrijving van het doel van dit fonds en hoe hier een beroep op kan worden gedaan.

Het promotiefonds is bedoeld om aangesloten verenigingen, waar nodig, eenmalig, een financiële ondersteuning te geven voor kansrijke promotieactiviteiten, gericht op het winnen van nieuwe leden. Per goedgekeurde aanvraag wordt maximaal 250 euro toegekend. Per jaar is ongeveer 1500 euro beschikbaar.

Aanvragen dienen, voorzien van een projectplan, gericht te worden aan de secretaris van de ZHDB. Binnengekomen aanvragen worden op de eerstvolgende bestuursvergadering beoordeeld. De aanvrager wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het bestuur. Voor de volledigheid melden wij dat het bestuur ongeveer vijf maal per jaar vergadert.

Informatie over de aanvraagprocedure is te vinden in de ‘Regeling ZHDB aangaande financiële ondersteuning voor organisatie van en deelname aan damactiviteiten’.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de secretaris.

We hopen met dit fonds eventuele financiële barrières voor de promotie van onze mooie sport weg te nemen en samen met u de Zuid-Hollandse damcultuur te versterken.

Het bestuur