Informatie

Ruud van Drunen overleden

In memoriam Ruud van Drunen

Op 1 augustus 2012 overleed Ruud van Drunen, 51 jaar jong. Wij wisten allemaal dat hij niet lang meer te leven had, maar desondanks komt zijn overlijden voor ons als een schok.

Voor zijn vereniging CCR, waarvan Ruud erelid was, was Ruud enorm belangrijk, vooral in organisatorisch opzicht. Ruud was secretaris en regelde een belangrijk deel van de organisatie van CCR. We zullen hem daarom missen, maar vooral ook om de blijmoedige manier waarop hij dit deed.

De laatste maanden waren zwaar voor Ruud, maar hij had tot op het laatst een hekel aan beklag en – vooral- aan zelfbeklag. Met grote bewondering hebben wij, zijn clubgenoten, van nabij meegemaakt hoe moedig, er is geen ander woord voor, hij met zijn ziekte om ging.

Wij wensen zijn vrouw en twee kinderen alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Het bestuur van CCR